Joekskapel Flabbedeius


Wae is Joekskepèl Flabbedeius

Joekskepèl Flabbedeius is opgerich in 1998 met as iërste oétdaging um de instrumente te liëre bespeule. Det lök ôs inmiddels vreej aardig…vinde we zelluf…

Iddere woensdaagaovend rippetere weej um ôs rippertoir en ôs “conditie” op peil te halde veur optraeijes in binne- en boèteland. We speule daoveur zoeëwaal vastelaoves-leedjes as Duitse Schlagers en lekkere nummers oèt de pop-meziék!

Jaorlijks hoeëgtepunt is ôzze eige Venloosche Meizingmiddaag, wao we die lekkere, alde Venloosche leedjes speule die idderein mei kin zinge!!!

Kièk veur ôs rippertoir en agenda met optraeijes auk ens op ôs site: www.flabbedeius.nl

En netuurlijk zién we auk op Facebook te vinde met ’t letste niejs!

 OPROOP!!!

Op dit moment zién we op zeuk nao muzikante, die zin hebbe um ôs kepèl te kômme versterke. Veural de trômpette en baritons kinne good wat versterking gebroèke!!!

 Interesse?

kôm ens kiéke en luustere tiedes ein van ôs rippetisies;

Iddere woensdaag, vanaaf 20.30, in Ut Tref in Venlo Zuùd!

Of mail ôs: plezeer@flabbedeius.nl