Stichting Trefcentrum

Bestuur 

Gemeenschapshuis Ut Tref is vol eigendom van Stichting Trefcentrum. 

Doelstelling:

De Stichting stelt zich ten doel, de oprichting, het beheer en de exploitatie van Ut Tref, dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van de plaatselijke bonafide verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied. 

Vanaf november 2015 bestaat het bestuur van de Stichting uit 7 personen (zie organigram).

De functie van penningmeester is nog vacant. De voorzitter, de secretaris, bestuurslid Horecazaken en bestuurslid Mediazaken zijn als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

organigram


Sander Driessen

Voorzitter/Penningmeester

Guus Truijen

Secretaris

Fried Driessen

Bestuurslid horecazaken

Ron Maters

Bestuurslid facilitair beheer

Ton van Gent

Bestuurslid facilitair beheer

Frans Aerdts

Bestuurslid wijkzaken

Evert Schnock

Bestuurslid media zaken