Stichting Trefcentrum

Hert van Venlo-Zuid

Ut Tref

Feestzaal Ut Tref is vol eigendom van Stichting Trefcentrum.

De stichting stelt zich ten doel, de oprichting, het beheer en de exploitatie van Ut Tref, dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van de plaatselijke bonafide verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied. Het gebouw wordt volledig zelfstandig zonder financiële ondersteuning van overheidsinstanties in stand gehouden door het uit vrijwilligers bestaande stichtingsbestuur.

Zoekt u een oefen- of repetitieruimte of een vergaderzaal?
In Ut Tref zijn diverse lokalen en zalen te huur als oefenruimte of vergaderzaal. We kunnen ruimte bieden van 5 tot 200 personen.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie, stuur uw vraag dan naar info@uttref.nl

Naast repetitie-, vergader of oefenruimte zijn onze lokalen ook te huur voor diverse andere gelegenheden. Kijk hiervoor verder op deze website.

Vrijwilligers met hart en passie voor Ut Tref

Stichting Trefcentrum

Stichting Trefcentrum stelt zich ten doel, de oprichting, het beheer en de exploitatie van Ut Tref, dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van de plaatselijke bonafide verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied. 

Het bestuur van Stichting Trefcentrum bestaat uit 8 personen, te weten:

Sander Driessen Voorzitter en interim penningmeester
Guus Truijen Secretaris
Fried Driessen Bestuurslid Horecazaken
John Lammen Bestuurslid Horecazaken
Evert Schnock Bestuurslid Communicatie & Media
Ron Maters Bestuurslid Facilitair beheer
Ton van Gent Bestuurslid Facilitair beheer
Frans Aerdts Bestuurslid Buurtzaken


De bestuursleden zijn te bereiken via info@uttref.nl

Wij zijn nog op zoek naar een penningmeester! Interesse? Stuur dan een mail naar bovenstaand mailadres.

Tevens wordt de horeca draaiende gehouden door enkele vrijwilligers met een hart voor onze wijk.